Менеджмент в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Мандюк Н. Л.ГрТ-31, ГрТ-32, ГрТ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ГрТ-31доцент Мандюк Н. Л.
ГрТ-32доцент Мандюк Н. Л.
ГрТ-33доцент Мандюк Н. Л.

Опис курсу

Мета: формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в туристичному сервісі.

Завдання:

  • здобуття знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;
  • засвоєння принципів управління;
  • вивчення впливу факторів макро- та мікросередовища;
  • вивчення методів управління;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні поняття, принцими, та інструменти менеджменту, специфіку управління підприємством туристичної сфери.

вміти: здійснювати поточне та стратегічне планування, розробляти організаційні структури управляння та вибудовувати систему управління на підприємстві, використовувати засоби мотивації персоналу, проводити ефективний контроль.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму