Геоморфологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3професор Кравчук Я. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3доцент Колтун О. В.
доцент Горішний П. М.
доцент Гнатюк Р. М.
доцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Рекомендована література

Базова
1. В.В. Стецюк, І.П. Ковальчук. Основи геоморфології. Київ, «Вища школа», 2005. – 495 с.
2. Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрущев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С.
Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.
3. Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і
географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. –
Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с.

Допоміжна
4. О.К. Леонтьев, Г.И. Рычагов. Общая геоморфология. Москва, «Высшая школа», 1979.
5. Р.Дж. Райс. Основы геоморфологии (перевод з английского). Изд. «Прогресс». Москва, 1960.
– 570 с.
6. Mieczyslaw Klimaszewski. Geomorfologia, Wydawnictwo Nankowe PWN, Warszawa, 2003. – 273
c.
7. И.С. Щукин. Общая геоморфология. Изд. Московского ун-та. Т. І, 1961. – 608 с.; т. ІІ, 1964. –
555 с; т. ІІІ, 1974. – 380 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА