Правила прийому

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ:

Освітній ступінь “Бакалавр”.

Спеціальність 014.07 “Середня освіта”.
Спеціалізація: Географія.

Спеціальність 101 “Екологія”.
Спеціалізація: Прикладна екологія.

Спеціальність 106 “Географія”.
Спеціалізація: Географія.

Спеціальність 241 “Готельно-ресторанна справа”.
Спеціалізація: Готельно-ресторанна справа.

Спеціальність 242 “Туризм”.
Спеціалізація: Туризм.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для всіх спеціальностей і спеціалізацій:

  1. Українська мова та література.
  2. Історія України.
  3. Географія або іноземна мова.

Випускники освітнього рівня “Бакалавр” Вступають у магістратуру за такими спеціальностями: “Географія”, “Середня освіта”, “Технології захисту навколишнього середовища” і “Туризм”.

Основні положення правил прийому до ЛНУ:

http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/reg-admission-board-2017/

Приймальна комісія ЛНУ:

http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/contacts/

ЛНУ в інформаційній системі “Конкурс”:

http://www.vstup.info/2012/i2012i282.html

УЦОЯО 

http://testportal.gov.ua/

ЛРЦОЯО 

http://www.lvtest.org.ua/

 

 

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 Правил прийому, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для конкурсного відбору для здобуття ступеня магістра зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань;

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра, конкурсний бал обчислюють як суму результатів вступного випробування з іноземної мови, фахового вступного випробування, середнього бала додатку до диплома бакалавра (бакалавра та спеціаліста при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та додаткових балів за особливі досягнення (відповідно до пункту 6.9 Правил прийому).

За результатами складання вступних випробувань з іноземної мови та фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у наступні терміни:

Початок прийому 12 липня
Закінчення прийому 1800 24 липня
Терміни проведення вступних іспитів 26 липня – 02 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 04 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення 04 серпня – 08 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 1800 10 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками

для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб

до 1800 11 серпня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб до 1800 14 серпня

Джерело: http://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-requirements-for-the-specialist-and-master-degree/