Спеціаліст

 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ НА 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

галузь знань – 0401 “Природничі науки”

напрям підготовки – 7.04010401 Географія

Географічний факультет,  форма навчання – денна

Курс п’ятий

План проведення лабораторно-екзаменаційних сесій для студентів заочного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка на 2015-2016 навчальний рік