Персонал

Деканат

деканБІЛАНЮК Володимир Івановичдекан
заступник деканаБЛАГОДИР Світлана Феодосіївназаступник декана
заступник деканаМОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичзаступник декана
заступник деканаРОЖКО Ігор Михайловичзаступник декана

Кафедра географії України

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборантВУЖИНСЬКА Галина Володимирівнастарший лаборант
аспірантГОРОДИСЬКИЙ Юрій Ярославовичаспірант
аспірантЗУБИК Андрій Ігоровичаспірант
аспірантКЛАПЧУК Вікторія Андріївнааспірант
аспірантКОЗАК Тарас Ігоровичаспірант

Кафедра геоморфології та палеогеографії

завідувачКРАВЧУК Ярослав Софроновичзавідувач
професорБОГУЦЬКИЙ Андрій Боніфатійовичпрофесор
професорДУБІС Лідія Францівнапрофесор
доцентБАЙРАК Галина Ростиславівнадоцент
доцентБРУСАК Віталій Пилиповичдоцент
доцентГНАТЮК Роман Михайловичдоцент
доцентГОРІШНИЙ Павло Михайловичдоцент
доцентДМИТРУК Роман Ярославовичдоцент
доцентІВАНИК Мирослав Богдановичдоцент
доцентКОЛТУН Оксана Володимирівнадоцент
доцентХОМИН Ярослав Богдановичдоцент
доцентЯЦИШИН Андрій Михайловичдоцент
старший викладач (сумісник)БЛАГОДИР Світлана Феодосіївнастарший викладач (сумісник)
асистентТОМЕНЮК Олена Михайлівнаасистент
інженер 1 категоріїПЕТРУШКО Ганна Петрівнаінженер 1 категорії
інженерШЕВЧУК Оксана Михайлівнаінженер
аспірантБАКУН Василина Михайлівнааспірант
аспірантБЕРМЕС Андрій Романовичаспірант
аспірантКЛАПЧУК Тарас Володимировичаспірант
аспірантЛУЩИК Андрій Васильовичаспірант
аспірантМИСАК Максим Петровичаспірант
аспірантМІК Віктор Івановичаспірант
аспірантМІК Ірина Петрівнааспірант

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

завідувачПОЗНЯК Степан Павловичзавідувач
професорГАСЬКЕВИЧ Володимир Георгійовичпрофесор
професорКИРИЛЬЧУК Андрій Андрійовичпрофесор
професорПАНЬКІВ Зіновій Павловичпрофесор
доцентБОНІШКО Оксана Станіславівнадоцент
доцентІВАНЮК Галина Станіславівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентПАПІШ Ігор Ярославовичдоцент
доцентТЕЛЕГУЗ Олексій Гнатовичдоцент
доцентЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степановичдоцент
асистентМАЗНИК-ЛІЩИНСЬКА Лілія Василівнаасистент
інженер 1 категоріїБОЛЮХ Євгенія Василівнаінженер 1 категорії

Кафедра економічної і соціальної географії

завідувачШАБЛІЙ Олег Івановичзавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Мирослав Івановичдоцент
доцентВІСЬТАК Олександра Іванівнадоцент
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентКНИШ Мирослава Михайлівнадоцент
доцентКУЗИК Степан Петровичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЬКИЙ Василь Володимировичдоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
інженерПЕЛЕХ Марія Григорівнаінженер
інженерСКАБАРА Наталія Богданівнаінженер
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
старший лаборантФЕДОРУСЬ Марія Михайлівнастарший лаборант
аспірантВЕКЛИН Олег Романовичаспірант
аспірантОдлежук Оленааспірант
аспірантСОХОЦЬКА Галина Несторівнааспірант
аспірантЧОРНИЙ Михайло Богдановичаспірант
аспірантЯРОШЕВИЧ Мар'яна Андріївнааспірант

Кафедра конструктивної географії і картографії

завідувачІВАНОВ Євген Анатолійовичзавідувач
доцентАНДРЕЙЧУК Юрій Михайловичдоцент
доцентВОЙТКІВ Петро Степановичдоцент
доцентВОЛОШИН Петро Костянтиновичдоцент
доцентКРАВЦІВ Степан Степановичдоцент
доцентКРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївнадоцент
доцентКУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівнадоцент
доцентМИХНОВИЧ Андрій Васильовичдоцент
доцентМКРТЧЯН Олександр Сергійовичдоцент
доцентПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївнадоцент
доцентПИЛИПОВИЧ Ольга Василівнадоцент
інженерКОБЕЛЬКА Михайло Володимировичінженер
інженерЛЯЛЬКА Богдан Олеговичінженер
старший лаборантМИЦЬКО Зиновія Михайлівнастарший лаборант
аспірантЛЕТА Василь Васильовичаспірант
аспірантЛОБАНСЬКА Надія Ігорівнааспірант
аспірантСтрілець Іринааспірант

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

завідувачКУКУРУДЗА Семен Іллічзавідувач
професорГАМКАЛО Зенон Григоровичпрофесор
професорНАЗАРУК Микола Миколайовичпрофесор
доцентБЕЗРУЧКО Любомир Степановичдоцент
доцентБЛАЖКО Наталія Богданівнадоцент
доцентКІПТАЧ Федір Ясоновичдоцент
доцентКОЙНОВА Ірина Богданівнадоцент
доцентПЕРХАЧ Оксана Романівнадоцент
доцент (сумісник)РОЖКО Ігор Михайловичдоцент (сумісник)
доцентСЕНЧИНА Богдана Володимирівнадоцент
асистентТЕЛІШ Павло Степановичасистент
інженер 2 категоріїКРЕТ Марія Євстахіївнаінженер 2 категорії
старший лаборантКРУК Дарія Євгенівнастарший лаборант
старший лаборантКРУК Любов Данилівнастарший лаборант
аспірант, старший лаборант (сумісник)ЖУК Юрій Ігоровичаспірант, старший лаборант (сумісник)
аспірантЗЮЗІН Святослав Юрійовичаспірант
аспірантТЕРЛЕЦЬКА Оксана Василівнааспірант
аспірантТЕРЛЕЦЬКИЙ Максим Олександровичаспірант

Кафедра туризму

завідувачМАЛЬСЬКА Марта Пилипівназавідувач
професорШульц С.Л.професор
доцентБОРДУН Ореста Юріївнадоцент
доцентГАМКАЛО Михайло Зеноновичдоцент
доцентЖУК Ірина Зеновіївнадоцент
доцентКАДНІЧАНСЬКИЙ Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентКІЗИМА Вікторія Любомирівнадоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Андрій Степановичдоцент
доцентМандюк Назарій Любомировичдоцент
доцентМАНЬКО Андрій Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романовичдоцент (сумісник)
доцентПАНДЯК Ігор Григоровичдоцент
доцентПАНЬКІВ Наталія Мирославівнадоцент
доцентПУРСЬКА Ірина Степанівнадоцент
доцентРОМАНІВ Павло Володимировичдоцент
доцентРУТИНСЬКИЙ Михайло Йосиповичдоцент
доцентХОВАЛКО Анна Богданівнадоцент
старший викладачЗІНЬКО Юрій Володимировичстарший викладач
асистентРожак Володимир Петровичасистент
асистентБІЛАНЮК Ольга Петрівнаасистент
асистентБІЛОУС Софія Василівнаасистент
асистентГАНИЧ Наталія Михайлівнаасистент
асистентГАТАЛЯК Оксана Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)ДЯКІВ Софія Михайлівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичасистент (сумісник)
асистентМАСЮК Юлія Олегівнаасистент
асистентЯРМОЛОВИЧ В’ячеслав Володимировичасистент
старший лаборантДЕРКАЧ Уляна Василівнастарший лаборант

Кафедра фізичної географії

завідувачМЕЛЬНИК Анатолій Васильовичзавідувач
доцент (сумісник)БІЛАНЮК Володимир Івановичдоцент (сумісник)
доцентКОСТІВ Людмила Ярославівнадоцент
доцентКРУГЛОВ Іван Станіславовичдоцент
доцентМАТВІЇВ Володимир Павловичдоцент
доцентМУХА Богдан Павловичдоцент
доцентШУБЕР Павло Михайловичдоцент
доцентШУШНЯК Володимир Миколайовичдоцент
доцентЯВОРСЬКИЙ Богдан Ігоровичдоцент
асистентБУРЯНИК Олеся Олексіївнаасистент
асистентЗЯБЛІКОВА (БУЛАВЕНКО) Ірина Геннадіївнаасистент
асистентСМАЛІЙЧУК Анатолій Дмитровичасистент
асистентТИХАНОВИЧ Євген Євгенійовичасистент
аспірантКАРАБІНЮК Микола Миколайовичаспірант
аспірантЯСЬКІВ Богдан Володимировичаспірант

Лабораторія ландшафтного моніторингу

завідувачГНАТЯК Ігор Степановичзавідувач
інженер 2 категоріїПРОДАНЮК Олег Юрійовичінженер 2 категорії
інженерКАРАБІНЮК Микола Миколайовичінженер
інженерКостюченко П.інженер
інженерМЕЛЬНИК Юрій Васильовичінженер

Навчальна лабораторія "Аналізу ґрунтів і природних вод"

завідувачЄФІМЧУК Наталія Миколаївназавідувач
інженер 1 категоріїГНАТИШИН Галина Богданівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїСЕМАЩУК Роман Богдановичінженер 1 категорії

Навчальна лабораторія "Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування"

завідувачСАВКА Галина Степанівназавідувач
лаборантМАРЗАНИЧ Наталія Іванівналаборант
лаборантМАРКАНИЧ Роман Миколайовичлаборант

Навчальна лабораторія "Геоінформаційного моделювання і картографування"

завідувачКЛЮЙНИК Віталій Володимировичзавідувач

Навчальна лабораторія "Екологічної експертизи"

завідувач (сумісник)ТЕЛІШ Павло Степановичзавідувач (сумісник)
інженер 2 категорії (сумісник)КРЕТ Марія Євстахіївнаінженер 2 категорії (сумісник)
старший лаборантКРУК Любов Данилівнастарший лаборант

Навчальна лабораторія "Комплексного атласного картографування"

Навчальна лабораторія "Ландшафтних досліджень"

завідувачБІЛЕВИЧ Наталія Володимирівназавідувач
старший лаборантТЕРЛЕЦЬКА Наталія Андріївнастарший лаборант

Навчальна лабораторія "Тематичного картографування"

завідувачРУДКОВСЬКИЙ Леонід Львовичзавідувач
інженер 1 категоріїОБЛОГІНА Ольга Миколаївнаінженер 1 категорії
старший лаборантКОБЗЯК Роман Ярославовичстарший лаборант

Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”

завідувачЗАВАДОВСЬКИЙ Тарас Богдановичзавідувач
інженер 2 категоріїДЯКІВ Софія Михайлівнаінженер 2 категорії
старший лаборантНЕЗЮЛИК Ольга Ярослававнастарший лаборант

Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар

завідувач (сумісник)МУХА Богдан Павловичзавідувач (сумісник)
інженер 1 категоріїКУЛАЧКОВСЬКИЙ Роман Ігоровичінженер 1 категорії
старший лаборантПРИТУЛА Ірина Михайлівнастарший лаборант
лаборантРОДИЧ Оксана Ярославівналаборант