Випуск 46

                                                                                    СТАТТІ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ ЛІСУ
А. Baitsar
PDF

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
M. Baranovsky
PDF

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗОН УРБОСИСТЕМ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
L. Bey
PDF

АНАЛІЗ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА
T. Bila
PDF

ЛАВИНОПРОЯВИ У ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ ЛАНДШАФТУ БОРЖАВА
V. Bilanyuk, Ie. Tykhanovych
PDF

ТОРФОВІ РЕСУРСИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
N. Blazhko, F. Kiptach
PDF

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПОСТПІРОГЕННОЇ РЕЛАКСІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ГЕОСИСТЕМ
Yu. Buc, A. Nekos
PDF

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ВЧЕНИМИ ЛЬВІВСЬКОЇ СУСПІЛЬНОГЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ

I. Vovk
PDF

ҐРУНТОВО-КАРТОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
P. Voitkiv, S. Кravtsiv
PDF

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПЕРИФЕРІЙНИХ РАЙОНІВ СТОЛИЧНОЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
L. Volovyk
PDF

ФІЗИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ ГОЛОГОРО- КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР’Я
O. Haskevych
PDF

ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВОСТІ ТА АБСОЛЮТНОЇ ВИСОТИ ПОХИЛУ НА СУМАРНУ ПОСЕЛЕНСЬКУ ЕНЕРГІЮ ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
R. Hyshchuk
PDF

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В МЕЖАХ ВЕЛИКИХ УРБОЕКОСИСТЕМ
L. Gileta
PDF

ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК РЕЛЬЄФУ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ У МЕЖАХ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ЧЕРЕМОШУ
J. Hiletskyy, N. Tymophiychuk
PDF

ОЦІНКА ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ І ГЕОБОТАНІЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ДОЛИНИ ПІВДЕННОГО БУГУ НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)
K. Dyguś
PDF

ГЕОБОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ СІГМАСОЦІАЦІЇ. CASUS: НЄЦКА НІДЗЯНЬСКА (ПІВДЕННА ПОЛЬЩА)
K. Dyguś
PDF

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ МАКРОРАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ: НОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ І ПРОПОЗИЦІЇ
M. Dnistryanskyy
PDF

БІОРІЗНОМАНІТТЯ XYLOFAGOUS І ХИЖИХ ЖУКІВ (COLEOPTERA) ДОЛИНИ ПІВДЕННОГО БУГУ (УКРАЇНА)
W.B. Jędryczkowski
PDF

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ ТАРАКАНІВСЬКОГО ФОРТУ
E. Ivanov, B. Sulyk
PDF

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО- ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ ТА ЇХНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ
Yu. Ishchenko
PDF

РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ У ЛЬВОВІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, НАУКОВІ ШКОЛИ, ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ
I. Kovalchuk
PDF

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНОВОЇ ГЕОСИСТЕМИ Р. БЕРЕЖНИЦЯ
I. Kovalchuk, P. Shuber, O. Shvets, Y. Andreychuk
PDF

ДО ПИТАНЬ ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
A. Kolotuha
PDF

МЕРЕЖА ГЕОПАРКІВ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
Ya. Kravchuk, A. Bogutski, Yu. Zinko, V. Brusak, D. Krychevska, S. Blagodyr, O. Shevchuk
PDF

ДИНАМІКА ЛІСИСТОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ПРОТЯГОМ 1988–2007 РОКІВ: ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБАМИ ГЕОМАТИКИ
I. Kruhlov, T. Kuemmerle, O. Chaskovskyy, J. Knorn, V. Radeloff, P. Hostert
PDF

ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ ВІД ВИСОТИ МІСЦЕВОСТІ НАД РІВНЕМ МОРЯ
V. Krul, G. Grigorieva
PDF

АНАЛІЗ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СВІТЛІ ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
A. Kuzyshyn
PDF

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОД БАСЕЙНОВОЇ ГЕОСИСТЕМИ ПОЛТВИ
L. Kurhanevych, M. Shipka
PDF

АНТРОПОГЕННІ ПАРАГЕНЕТИЧНІ ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ РІЧИЩА ТА ЗАПЛАВИ ПІВДЕННОГО БУГУ
О. Lavryk
PDF

ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ НАДСЯНСЬКОЇ РІВНИНИ
O. Lutsyshyn
PDF

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СТРУКТУРИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ СЕРЕДНЬОСУХОСТЕПОВОГО ПЕДОЕКОТОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
G. Moroz
PDF

ГАЛОГЕННІ ҐРУНТИ ПОДІВ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІПРО–МОЛОЧНА
Yu. Onoyko
PDF

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
S. Pozniak, V. Haskevich, M. Pshevlotsky, O. Teleguz
PDF

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЗООЦЕНОЗІВ ПОЛЬОВОГО ТИПУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ
S. Prydetkevich
PDF

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
V. Putrenko, V. Tyhohod
PDF

ПРОБЛЕМАТИКА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ У “МІЖНАРОДНІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ”
R. Slyvka
PDF

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ДАНИХ ДЗЗ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
J. Smirnov
PDF

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЄДИНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИРОДНИХ Й АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ
L. Sorokina
PDF

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГІДРОМЕРЕЖІ ТА РЕЖИМУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО СІРЕТУ
P. Sukhyj, I. Berezka
PDF

ЛАНДШАФТНІ ТОПОНІМИ м. ЛЬВІВ ТА ЇХНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ У НАЗВАХ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
V. Shushnyak, H. Savka
PDF

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЇ
V. Yavorskaya
PDF